Tell el-Farkha I. Excavations 1998-2011

Ukazała się długo oczekiwana publikacja – Tell el-Farkha I. Excavations 1998-2011. Podsumowanie 14 sezonów wykopaliskowych na jednym z najważniejszych na świecie stanowisk archeologicznych ostatnich dwóch dekad. Polscy archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego dokonali wielu, spektakularnych odkryć na tym stosunkowo niewielkim, 4 hektarowym stanowisku w pn-wsch Delcie Nilu. Rozlegle pre i  wczesnodynastyczne, bogato wyposażone cmentarzysko; najstarsza egipska mastaba; pałac; świątynia; ogromny kompleks browarniczy to tylko nieliczne przykłady głośnych odkryć z Tell el-Farcha. W tej kompleksowej publikacji, z interdyscyplinarnych analiz wyłania się obraz zupełnie nowego patrzenia na najwcześniejsze dzieje starożytnego Egiptu, a wiele pozyskanych tam zabytków weszło do kanonu  sztuki światowej. W hallu głównym Muzeum Egipskiego w Kairze można dziś podziwiać m.in dwie unikatowe złote figurki władców (3200-3100 p.n.e) czy zespół 62 maleńkich figurek wykonanych z kłów hipopotama – dzieła najwcześniejszych egipskich artystów