Majowie. Wykopaliska w Nakum

Miasto Śmieciarzy

Murale w Chajul

Wesele egipskie