Kość i Złoto

Zdjęcia przedstawiają odkrycia w Tell el-Farkha we wschodniej delcie Nilu, dokonane podczas prac wykopaliskowych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Artykuły o wykopliskach

Artykuły o wystawie

Zdjęcia przedstawiają odkrycia w Tell el-Farkha we wschodniej delcie Nilu, dokonane podczas prac wykopaliskowych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.